215555.com神算子中特网

新奥集团e城e家 新智泛能怎么样

发布时间:2019-08-10

  鸦头《离别悲》:梦萦回,心欲碎,丝竹一曲忆双飞,声声紧相随。守空帷,心揉碎,弹拨不尽离别悲,点点思君泪。

  《水调歌头》:明月几时有,把酒问青天。不知天上宫阙,今夕是何年。我欲乘风归去,又恐琼楼玉宇,高处不胜寒。起舞弄清影,何似在人间。转朱阁,低绮户,照无眠。不应有恨,何事长向别时圆。人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全。但愿人长久,千里共婵娟。曾道人现场开奖结果